PROJEKT FINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ

Podílející se univerzity:

ESIEE Engineering PARIS
Západočeská univerzita v Plzni

Cíle projektu:

Cílem projektu je zavedení navazujícího magisterského studijního programu založeném na využití znalostí a zkušeností na obou univerzitách. Na tomto základě bude možné rozvíjet hlubší spolupráci jak mezi studenty tak učiteli. Studenti se budou učit jak být konkurenceschopní ve světě.

Plán úkolů:

2009Příprava smlouvy o DOUBLE DEGREEFinished
Identifikace udržitelnosti studijních fondůFinished
Specifikace studijního plánu; počtu kreditů a hodin; seznam předmětůFinished
Koordinační schůzka 1Finished
Koordinační schůzka 2Finished
Koordinační schůzka 3Finished
Specifikace místností a vybaveníFinished
Harmonogram studia a mobilitFinished
2010Vytvoření sylabů předmětů, studijních plánů a akreditačních dokumentů.ok.gif, 1,0kB
Koordinační schůzka 4Finished
Koordinační schůzka 5Finished
2011Akreditace nových předmětů.Finished
Posouzení spolupráce ESIEE Paris a Západočeské univerzity v PlzniFinished
Dokončení projektu a podpis smlouvy o DOUBLE DEGREEFinished
Přijímací řízení do prvního ročníku DOUBLE DEGREE programuFinished

Financování studia je v České republice založen na podpoře vlády. Finanční prostředky jsou alokovány dle počtu studentů.

Podmínky získání titulu:

ESIEE


Západočeská univerzita v Plzni

Organizace studia Double degree:

Externí studenti ESIEE


RokZimní semestrLetní semestr
Double degree studiumEkv. ve standardním studiu
1st4thESIEE 1ESIEE 2
2nd5thUWB 1UWB 2
3rd6thESIEE 3ESIEE/UWB

Studenti ESIEE min. ze 3. ročníku


RokZimní semestrLetní semestr
Double degree studiumEkv. ve standardním studiu
1st4thUWB 1UWB 2
2nd5thESIEE 3ESIEE/UWB